allmänna villkor club hangover

Personuppgifter
Clubhangover, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till Clubhangover
genom godkännande av dessa Regler.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998;204) rätt att en gång per kalenderår gratis begära information
om de personuppgifter som behandlas om dig hos Clubhangover oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha
sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen
göras skriftligen, och kan inte skickas med e-post. Om dina personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen
har du enligt 28 § rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Vidare har du när som helst rätt
att avanmäla sitt intresse för att personuppgifterna behandlas i samband med marknadsföring

Övrigt
Som medlem godkänner du att clubhangover och dess samarbetspartners får skicka ut erbjudanden
med dina medlemsuppgifter som grund.

Som medlem får du

Injudningar till events, Partyinfo, Se vimmelbilder och mycket mer! 


När Du registrerar dig

Uppge korrekta uppgifter. Felaktiga uppgifter kan leda till att ditt konto tas bort.